Kitab An-Nushush al-Islamiyyah fi Radd al-Wahhabiyyah

Kitab “An-Nushush al-Islamiyyah fi Radd al-Wahhabiyyah” terbit pertamakali pada tahun 1922 atau empat tahun sebelum kelahiran Nahdlatul Ulama (NU) yang merupakan karya Syekh Muhammad Faqih Maskumambang seorang ulama besar di tanah jawa.

Kitab ini dianggap sebagai karangan berbahasa Arab pertama yang membantah paham Islam anti-madzhab seperti Wahabi. Kitab ini membahas tentang penukilan dan penerjemahan keliru yang dilakukan beberapa pihak disertai bantahannya, serta kritikan terhadap pemikiran beberapa tokoh pemikir aliran Wahabi, seperti Ibnu Taymiyyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, Muhammad bin Abdul Wahab An-Najdi, dan lain-lain. Oleh karena itu, kitab ini sangat tepat dijadikan pegangan untuk menangkal paham wahabi.

Baca Juga : Kedekatan Kiai Idris Marzuqi dan Gus Dur

Leave a Reply

%d bloggers like this: